***CHUTE DE PRIX*** 

 DE RETOUR JEUDI

 

 

418 527-9663 | Comment s'y rendre EN

***CHUTE DE PRIX*** 

 DE RETOUR JEUDI

 

 

Semaine du 19 au 25 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Jade
10h00 à 18h00
10h00 à 18h00
Janis
10h00 à 15h00
10h00 à 15h00
Sylvie
Alice
Maely
17h30 à 22h00
10h00 à 16h00
Sarah
16h00 à 22h00
09h00 à 16h00
Eliane
16h00 à 21h00
Cathy
10h00 à 16h00
10h00 à 16h00
10h00 à 16h00

Ouvert du mercredi au samedi.

Dimanche au mardi fermé.